CURSOS OBERTS 2017-18 (per a majors de 18 anys)

VOLS APRENDRE MÚSICA? (3)

Aquest curs desenvolupa i amplia els continguts dels  anteriors cursos de "Vols aprendre música?" amb la finalitat última de dotar l'alumne del domini suficient del llenguatge musical que li permeti llegir amb fluidesa una partitura, conèixer els rudiments de la improvisació i tenir la base de coneixement teòrics suficients per a abordar amb facilitat la interpretació vocal o instrumental.

ADREÇAT A:

Afeccionats a la música, cantaires de corals i persones que toquen algun instrument i vulguin adquirir fluïdesa en la pràctica del llenguatge musical.

PREU:

168 euros

HORARIS I DATES:

Grup Dimecres de 9 a 10 h
Grup Divendres de 16 a 17 h
Duració:octubre a juny (30 hores en 30 sessions)

MÍNIM D'ALUMNES:

11 (el centre es reserva el dret d'anul·lar el curs cas que no s'arribi al mínim).

REQUERIMENTS:

Haver superat "Vols aprendre música 2" o fer una entrevista prèvia. La professora t'enviarà un correu per concretar dia i hora de l'entrevista.

ANAR AL FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ