Oboè

ASSIGNATURES 1r curshores setmanals 2n curshores setmanals 3r curshores setmanals 4t curshores setmanals 5è curshores setmanals 6è curshores setmanals
COMUNES Instrument 1 1 1 1 1 1
Llenguatge musical 2 2 2 2
Harmonia clàssica 2 2
ESPECIALITAT Orquestra / Banda 1 1 2,5 2,5 2,5 2,5
Música de cambra 1 1
OPTATIVES Optatives 1 - 1 1 - 1
Percepció auditiva 1 1
Història de la música 1

TUTORIA:


Sessions d'obligada assistència que s'imparteixen en tots els cursos del grau professional.
Els horaris s'estableixen en cada curs lectiu.

OPTATIVES:
Total a cursar en tot el grau: 7 optatives.
De 1r a 3r curs: s'han de cursar 2 optatives però màxim 1 per curs (amb l'excepció si una d'elles és "Segon instrument").