CURSOS OBERTS 2017-18 (per a majors de 18 anys)

Iniciació al piano modern

Tradicionalment les primeres passes en l'aprenentatge del piano s'han fet de la mà del repertori clàssic. Aquest curs proposa la iniciació a la tècnica d’aquest instrument des del repertori de la música moderna i de les característiques (girs melòdics i harmònics, combinacions rítmiques, improvisació, etc.) pròpies dels diferents estils (pop, rock, blues...).

La metodologia és progressiva i es basa en el treball en grup, que potencia, mitjançant exercicis, pràctiques i activitats col.lectives, la participació constant i activa de l’alumne. Aquest, des del primer moment, tindrà la oportunitat de tocar en conjunt, desenvolupar la resposta als estímuls musicals dels companys i compartir amb ells l’experiència d’endinsar-se en l’aprenentarge de la tècnica d’aquest instrument.

El nivell del curs és bàsic en un sentit prou ampli que permeti la interacció entre els alumnes aportant cada un d’ells el que les seves capacitats li permetin.

 

ADREÇAT A:

Afeccionats a la música moderna que vulguin iniciar-se en la pràctica del piano.

PREU:

456 euros

HORARIS I DATES:

Dijous matí
L'horari dels grups es concertarà amb el professor d'acord amb la disponibilitat dels alumnes per a formar els grups-classe.
Duració: octubre a juny (30 hores en 30 sessions)

MÍNIM D'ALUMNES:

Les classes son col.lectives i es realitzaran en una alula equipada amb pianos digitals.

Els grups/classe estaran formats per un mínim de 4 alumnes.

Els grups es formaran atenent a la disponibilitat horària expressada a la preinscripció i mirant de reunir, sempre que sigui possible, alumnes de nivell similar.

REQUERIMENTS:

Sense coneixements previs o molt bàsics. Cal fer una entrevista prèvia amb el professor.

ANAR AL FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ