CURSOS OBERTS 2017-18 (per a majors de 18 anys)

Història de la música 1

Aproximació vivencial al fenómen de la música, a partir d’audicions, comentari de partitures, i lectura de textos histórics de l’Edat Mitja, del Renaixement i del Barroc.  L'objectiu és enriquir la pròpia personalitat a través del contacte amb models de les aportacions de la cultura musical d'occident, assolides durant aquests períodes històrics.

ADREÇAT A:

Estudiants i afeccionats que desitgin adquirir una major base de coneixement del fet musical.

PREU:

168 euros

HORARIS I DATES:

Dimecres de 11.30 a 13 h

Duració: novembre 2017 a març 2018 (30 hores en 20 sessions)

MÍNIM D'ALUMNES:

11 (el centre es reserva el dret d'anul·lar el curs cas que no s'arribi al mínim).

ANAR AL FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ