CURSOS OBERTS 2017-18 (per a majors de 18 anys)

COM ESCOLTAR MÚSICA

Entendre els orígens i les causes últimes d'una música en permet un gaudi major i més profund. Aproximar-se a les seves fonts d'inspiració i a les circumstàncies i els motius íntims de la seva  composició; situar-la en el seu context social i cultural; ubicar-la en el conjunt del discurs històric, tant estètic com estilístic; conèixer-ne els recursos harmònics, melòdics i rítmics que la caracteritzen i defineixen i donar-los el just valor en funció de l'entorn i l'època en que van ser gestades i, finalment, saber-ne fer una justa apreciació de la seva intencionalitat expressiva son les eines que aquest curs  posa a disposició d'aquells melòmans que vulguin fruir més intensament de la música que escolten.

 

ADREÇAT A:

Estudiants i afeccionats que desitgin explorar les múltiples vies de connexió de la música amb fenòmes de naturalesa social, filosòfica, estètica, religiosa, etc.

PREU:

168 euros

HORARIS I DATES:

Grup Dimecres de 12 a 13 h
Duració: octubre a juny (30 hores en 30 sessions)

MÍNIM D'ALUMNES:

11 (el centre es reserva el dret d'anul·lar el curs cas que no s'arribi al mínim)

ANAR AL FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ