Títol de grau professional

SOL·LICITUD DEL TÍTOL

1.- Imprès de sol·licitud del Títol:
Emplenar l'imprès de sol·licitud del títol: descarrega'l aquí

2.- Enviament de l'imprès emplenat a:
titol@cmmb.cat

3.- Pagament de la taxa vigent (aproximadament són 65 euros):
Rebreu un correu electrònic per avisar-vos a partir de quin dia podreu recollir, presencialment a secretaria, l'imprès amb codi de barres amb el qual fer el pagament (a l'oficina de La Caixa del carrer Bruc cantonada carrer València) i retornar-lo a secretaria segellat per l'entitat bancària. Consulteu aquí horaris de secretaria
En cas que l'alumne no pugui fer el tràmit presencial, cal que empleni aquest imprès de delegació de tràmits per autoritzar a una altra persona a que el realitzi.

LLIURAMENT DEL TÍTOL

Tant aviat el Dpt. d'Ensenyament de la Generalitat envii el títol al centre, rebreu una notificació.

LLIBRE DE QUALIFICACIONS

Podreu recollir el Llibre de qualificacions el mateix dia que formalitzeu els tràmits de la sol·licitud del títol.