Serveis i equipament

Serveis:

Equipament:

  • 20 punts de lectura
  • 1 ordinador (OPAC) de consulta del fons de la biblioteca
  • 5 reproductors de CD i minidisc
  • 1 reproductor de DVD
  • 1 reproductor de cassete
  • 1 reproductor de vídeo
  • Espai "Ràdio Conservatori": darrers CDs publicats del "Dijous concert" i informació dels propers concerts i material relacionat veure foto