On començar a estudiar música?

A la ciutat de Barcelona hi ha una variada oferta d'escoles de música, tant de titularitat pública com privada.

OFERTA PÚBLICA
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)

Per a més informació:
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)
Plaça Espanya, 5
08014 Barcelona
Tel. 93 402 36 63
www.bcn.es/imeb

OFERTA PRIVADA
Hi ha dues associacions principals:

  • Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM)
    www.acem.cat
    Tel. 93 481 72 51
  • Escoles de Música d'iniciativa privada associades de Catalunya (EMIPAC)
    www.emipac.org
    Tel. 93 314 33 58