Notícies

23/01/2018

I Congrés de pedagogia musical de Catalunya

LOGO

L'Associació de Conservatoris de Catalunya organitza el I Congrés de Pedagogia Musical a Catalunya, amb la voluntat de crear una plataforma de comunicació i intercanvi d'experiències relacionades amb l'ensenyament de la música. Aquesta engrescadora proposta compta amb el suport del Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament.

En aquesta primera edició es pretén focalitzar l'atenció en els "Nous reptes en l'ensenyament i l'educació musical", oferint un espai als professionals del sector de l'educació musical de Catalunya on mostrar les seves innovacions  metodològiques, experiències d'aula, treballs de cooperació i investigacions. La voluntat del Congrés és posar a l'abast de tots els assistents, bones pràctiques que porten a terme  els professionals del sector en els conservatoris, centres autoritzats de grau professional de música, escoles de música, centres integrats i centres d'ensenyament general, i al mateix temps, fer prendre consciència de la repercussió que té l'estudi de la música en la societat actual, i com actua de motor contribuint a millorar-la.

El congrés es durà a terme els dies 9 i 10 de març de 2018 al Conservatori Municipal de Música de Barcelona i podeu trobar tota la informació i l'enllaç a la inscripció a http://congres.conservatoris.cat.