Guia estudiant professional 2017-18

Tornar a l'index

INFORMACIÓ ECONÒMICA

PREUS

- 1r curs: 976 euros
- 2n curs: 976 euros
- 3r curs: 1.094 euros
- 4t curs: 1.094 euros
- 5è curs: 1.124 euros
- 6è curs: 1.124 euros
- Doble o Segona especialitat: 348 euros
- Alumnes 6è curs amb una o dues assignatures pendents: 274 euros
- Alumnes 6è curs amb una o dues assignatures pendents, si una d'elles és instrument: 348 euros

FORMA I TERMINIS DE PAGAMENT

El pagament és per domiciliació bancària en els següents períodes:

- juliol de 2017: 10% del total
- octubre de 2017: 30% del total
- desembre de 2017: 30% del total
- abril de 2018: 30% del total

- Els cursos reduïts es pagaran en un únic rebut el juliol 2017 i no tenen dret a bonificació.

BONIFICACIONS

Les bonificacions es poden sol·licitar exclusivament en el període de matrícula.
Clic aquí per veure la resolució
Imprès de sol·licitud