Guia estudiant grau professional 2017-18

Tornar a l'índex

EQUIP DIRECTIU, CAPS DE DEPARTAMENT, CONSELL ESCOLAR
i PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS


EQUIP DIRECTIU

Per demanar entrevista cal concertar hora de visita per e-mail:

Director
Albert Llanas
direccio@cmmb.cat

Cap d'estudis
Sílvia Llanas
capdestudis@cmmb.cat

Secretària acadèmica
Judit Bofarull
secretariaacademica@cmmb.cat

Coordinador pedagògic
Lleonard Castelló
coordinaciopedagogica@cmmb.cat

CAPS DE DEPARTAMENT

Departament de cant
Carles Comalada
ccomaladap@bcn.cat
Departament de corda
David Olmedo
dolmedog@bcn.cat
Departament d'instruments polifònics
Maria Nacy
mnacym@bcn.cat
Departament de llenguatge musical i matèries teoriques
Josefina Rius
jriusa@bcn.cat
Departament de piano
Cristina Morales
cmorales@bcn.cat
Departament de vent i percussió
Miquel Badia
mbadias@bcn.cat

CONSELL ESCOLAR

Clic aquí

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Clic aquí

caps d’àrea i projectes

Àrea d’Innovació i Formació del professorat

Cap d’àrea: Albert Llanas – director

Àrea de Logística Interna i Promoció externa de l’alumnat

Cap d’àrea: M. Lluïsa Ibáñez – cap d’estudis

Àrea de Tutoria i Avaluació

Cap d’àrea: Sílvia Llanas secretària acadèmica

Àrea d’Activitats col·lectives
Cap d’àrea: Santi Molas – coordinador pedagògic

Director d’orquestres: Albert Argudo

Director dels cors: Carles Comalada

Coordinador d’orquestres i grups instrumentals: Lleonard Castelló