Faig constar (alumnat del Grau professional)

al Conservatori Municipal de Música de Barcelona