El Conservatori

Conservatorio

La missió del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, des de la seva condició de centre públic, és facilitar, mitjançant la seva oferta educativa, cultural i de serveis, una relació natural i participativa del ciutadà amb la música.

És un centre obert, en la formació dels alumnes en les vessants amateur i professional, en la creació i la programació de propostes artístiques per als ciutadans, i en la reflexió, entre professionals de l'àmbit cultural i pedagògic, sobre les accions educatives impulsades per iniciativa de l'Institut Municipal d'Educació.

Aquesta oferta s'estructura i es gestiona en quatre grans àrees: