CURSOS OBERTS 2017-18 (per a majors de 18 anys)

L'oferta de Cursos Oberts és anual, es publica a la web al juliol, la preinscripció es realitza al setembre i les classes comencen a l'octubre i acaben el juny/juliol.

 

CALENDARI GENERAL

Preinscripcions: del 5 al 15 de setembre 2017

Informació admesos: 25 de setembre 2017

Pagament: 27 de setembre – 3 d'octubre 2017

Inici cursos: 16 d'octubre

 

CONSULTA LES PREINSCRIPCIONS ADMESES

Clicant l'enllaç podràs accedir a consultar si la teva preinscripció ha estat admesa.

Figuren com a pedent els preinscrits que encara no han concertat hora de classe amb el professor/a o el seu grup encara no arriba als mínim d'alumnes fixat.

A partir del 27 de setembre podràs realitzar el pagament i formalitzar la inscripció.

https://www.eoidigital.com/barcelonamusica/cursosoberts

 

DE FORMACIÓ TEÒRICA

Aquests cursos pretenen introduir els alumnes en els fonaments del llenguatge musical tot recorreguent un camí des dels aspectes més bàsics com la lectura i l'escriptura, fins a altres més complexos com l'harmonia, la composició o la informàtica musical. Mitjançant una metodologia activa i amena que potencia la interacció entre els membres del grup, els alumnes de seguida donaran un sentit pràctic i convertiran en música els conceptes teòrics treballats a l'aula.

DE CULTURA MUSICAL

Aquest cursos donen l'oportunitat als alumnes, per una banda, de conèixer les fonts d’inspiració de les músiques, els seus fonaments estètics, les circumstàncies que van envoltar la seva gènesi, les intencions expressives del compositor, les relacións amb el seu entorn social, cultural i artístic, etc. Per altra banda promouen el diàleg a l’entorn d’elles en un ambient igualitari on es parla de música, s’intercanvien opinions i es comparteixen vivències amb l’objectiu últim de fruir de la música d’una manera més intensa i fonamentada.

DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL

Aquests cursos tenen com a objectiu que els alumnes aprenguin la tècnica bàsica de l'instrument i la seva aplicació a la interpretació de peces senzilles juntament amb els altres alumnes del grup. Compartir les vivències i les experiències, les dificultats i els progressos, l'observació atenta d'un mateix i dels altres son els motors que dinamitzen la metodologia a l'aula. El nivell del curs és bàsic en un sentit prou ampli que permeti la interacció entre els alumnes aportant cada un d'ells el que les seves capacitats li permetin.
En la mesura que sigui possible, es procurarà que els alumnes de cada grup tinguin el nivell més homogeni possible i s'adeqüin a les disponibilitats horàries.

CONJUNTS MUSICALS

La pràctica musical de conjunt, tant cantant com tocant un instrument, és un dels aspectes en que es manifesta amb més força la idea d'experimentar i compartir que anima els Cursos Oberts.
A tal efecte el Conservatori incentiva la formació de grups musicals de diversa orientació (moderna i flamenco), la integració en la coral "Canta Conservatori" i la participació, si és possible, en els conjunts instrumentals i corals del Grau professional.