Altres tràmits

Pels següents tràmits empleneu aquest imprès que s'entregarà a secretaria i porteu els documents (original i fotocòpia) indicats:

  • Canvi de dades bancàries:
    • DNI
    • fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d'estalvi o certificat de l'entitat bancària.
  • Canvi de dades personals:
    • DNI

Important:
Cal presentar l'original i la fotocòpia de cada document i, en cas que l'alumne no pugui fer el tràmit presencialment, cal que empleni aquest imprès de delegació de tràmits per autoritzar a una altra persona a que el realitzi.


Horari de secretaria:
veure horaris d'atenció al públic