CURSOS OBERTS 2017-18 (per a majors de 18 anys)

AUDICIÓ, LECTURA I ANÀLISI DE LES OBRES MESTRES

En aquest curs aplicarem els coneixements musicals a l'audició, lectura i anàlisi de les petites obres dels grans mestres (Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Falla, Stravinsky...). Desxifrant-ne les partitures i escoltant-les de manera guiada, arribarem a comprendre la lògica interior que fonementa la seva estructura. Descobrirem què és el contrapunt, la polirítmia, les formes musicals i altres aspectes inherents a la creació musical.

ADREÇAT A:

Estudiants i afeccionats que desitgin donar una dimensió pràctica als coneixements de llenguatge musical tot aplicant-los en la lectura i comprensió de les obres dels grans compositors.

PREU:

168 euros

HORARIS I DATES:

Dimecres de 10 a 11h
Duració: octubre a juny (30 hores en 30 sessions)

MÍNIM D'ALUMNES:

11 (el centre es reserva el dret d'anul·lar el curs cas que no s'arribi al mínim).

REQUERIMENTS:

Haver cursat "Vols aprendre música 3" o fer una entrevista prèvia. La professora t'enviarà un correu per concretar dia i hora de l'entrevista.

ANAR AL FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ